'Υιοθέτησέ Το!'
Μια εκστρατεία του CulturePolis για την πολιτιστική κληρονομιά της Κέρκυρας

 

Στηρίξτε το έργο μας!

Αναζήτηση


Δικτύωση

Ο ιστοχώρος αυτός στοχεύει να παρέχει πληροφόρηση και εργαλεία δικτύωσης - networking σε όλα τα επίπεδα μεταξύ από τη μια πλευρά των ανθρώπων του πολιτισμού δηλ. των δημιουργών και των διαχειριστών πολιτισμού, των πολιτιστικών φορέων πολιτισμού, ιδρυμάτων κ.λπ. και από την άλλη των δυνητικών συνεργατών τους από τους χώρους της τεχνολογίας, καινοτομίας και των τριών πόλων : διοίκηση/θεσμοί – επαγγελματίες - κοινωνία πολιτών.

 Η πλατφόρμα συνεργασίας και δικτύωσης των πολιτιστικών φορέων  με το κατάλληλο λογισμικό αρχικά αλλά και με ανθρώπινη παρέμβαση στο τελικό στάδιο θα προτείνει πιθανά σενάρια συνεργασίας με διάφορους τρόπους π.χ διερεύνηση αξιοποίησης της πρότασης, ταίριασμα με πρωτοβουλίες και προγράμματα σε εξέλιξη, συνέργιες με άλλες δράσεις κ.λπ.

Ειδικοί συνεργάτες θα αναλαμβάνουν στη συνέχεια τη μορφοποίηση της πρότασης έργου σε συνεργασία με τους καταθέτες των ιδεών/προτάσεων και φυσικά την προώθησή τους ανάλογα με τη φύση της.

Πολιτιστικοί Φορείς - Οργανισμοί

Για να μπορέσετε να καταχωρήσετε τα στοιχεία του φορέα σας και τις δραστηριότητές του απαιτείται να είστε - ή να ορισθείτε, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του φορέα σας και να ακολουθήσετε την παρακάτω απλή διαδικασία:

 Βήμα 1: διαβάστε τους Όρους Χρήσης του ιστοχώρου αυτού και για την προστασία προσωπικών δεδομένων στο culturepolis.org

Βήμα 2: συμπληρώστε την Αίτηση Εγγραφής Φορέα

Βήμα 3: στείλτε την αίτησή σας πατώντας το κουμπί «Αποστολή»

Διαβάστε περισσότερα: Πολιτιστικοί Φορείς - Οργανισμοί

Εργα - Πρωτοβουλίες

Στην ιστοσελίδα αυτή σταδιακά θα καταχωρούνται προτάσεις για συνεργασίες και κοινές πρωτοβουλίες απο τις πολιτιστικές αντένες αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο οργανισμό - ιδιωτικό ή δημόσιο, πανεπιστήμιο, εταιρεία ή οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών.

Το CulturePolis ως διεθνές φόρουμ πολιτιστικής συνεργασίας θα προσπαθήσει να ενεργοποιήσει την πλατφόρμα συνεργασίας και δικτύωσης των πολιτιστικών φορέων και προωθήσει τη μεταξύ των φορέων αυτών συνεργασία με διάφορους τρόπους π.χ διερεύνηση αξιοποίησης της πρότασης, ταίριασμα με πρωτοβουλίες και προγράμματα σε εξέλιξη, συνέργιες με άλλες δράσεις, αναζήτηση χρηματοδότησης κ.λπ.

Διαβάστε περισσότερα: Εργα - Πρωτοβουλίες

Εκδηλώσεις - Events

Στον χώρο αυτό θα καταχωρούνται οι εκδηλώσεις των πολιτιστικών φορέων ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης των εκδηλώσεων με πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης.

Διαβάστε περισσότερα: Εκδηλώσεις - Events

ΤΟ ΟΡΑΜΑ για την Παλιά Πόλη 
Κέρκυρα : 'Πόλη ΄Εμπνευση'
Ενημερωθείτε για το ΟΡΑΜΑ

ΕΡΓΟ SUSTCULT

Ένα έργο με εταίρο το CulturePolis εκπροσωπώντας την Κέρκυρα και επικεφαλής τον Δήμο Βενετίας και με συμμετοχή φορέων από άλλες 7 χώρες της περιοχής

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ SUSTCULT

 

SUSTCULT - Διεθνής Εβδομάδα Βιώσιμης Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Κέρκυρα 1-5 Οκτωβρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

Διαδικτυακό Κανάλι CulturePolis